ΙΤΑΛΙΚΑ

Κάθε τμήμα δεν μπορεί να έχει περισσότερους από 10 σπουδαστές, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον ομαδικής εργασίας όπου ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί την γλωσσική εξέλιξη του κάθε μαθητή.

Όλες οι τάξεις είναι εφοδιασμένες με οπτικοακουστικά βοηθήματα.

Κατά την εγγραφή οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν, το ωράριο που τους εξυπηρετεί καλύτερα (στα όρια του εφικτού).

1 Πτυχία CILS
2 Πτυχία PLIDA
3 Επίπεδο 1 – Αρχαρίων – Principianti (Επίπεδο Α1-Α2-Β1)
4 Σπουδές στην Ιταλία
5 Επίπεδο 2 – Β2 (Medio)
6 Επίπεδο 3 - C1 (Avanzato)
7 Επίπεδο 4 – C2 (Superiore)
8 Υπερεντατικά τμήματα
9 Ειδικά τμήματα
10 Πτυχία Diploma του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης