Ειδικά τμήματα

Εκτύπωση PDF
  • Erasmus. Ειδικά μαθήματα για φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
  • Τμήματα συνομιλίας –
  • Τμήματα εμπορικής ορολογίας
  • Τμήματα μεταφραστών
  • Τμήματα για παιδιά
  • Τμήματα με δυνατότητα έναρξης μαθημάτων όλη τη χρονιά