Πτυχία Ισπανικών και εξετάσεις

Εκτύπωση PDF

Πτυχία(D.E.L.E.). Τα συγκεκριμένα πτυχία είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες (http://atenas.cervantes.es/) και διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο συνήθως τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο. Αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

  1. Inicial .

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη βασική γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει τη βασική γραμματική.

- Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

- Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

 

  1. Intermedio

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, σαν το Lower στα αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

- Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

- Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

 

3. Avanzado

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1, σαν το Advanced στα Αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.

- Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

- Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

 

4. Superior

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, σαν το Proficiency στα Αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.

- Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

- Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

CERVANTES ΚΠγ*
C2 DELE C2 SUPERIOR C2
C1 DELE C1 AVANZADO C1
B2 DELE B2 INTERMEDIO Β2
B1 DELE B1 INICIAL Β1
A2 DELE A2
A1 DELE A1

Άν εχετε απορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Από (email)
Θέμα
Όνομα
Πόλη/Περιοχή
Τηλέφωνο
Ερώτηση
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδίαbtajqelw
 Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
 Αποστολή αντιγράφου στο email σας