Εκτύπωση

O σπουδαστής διαβάζει με άνεση χωρίς να μεταφράζει. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές του και οι συζητήσεις του, υποβοηθούμενες πάντοτε από τον καθηγητή του, είναι πάνω στα πιο ποικίλα θέματα.

Είναι σε θέση να κατανοεί την γλώσσα των media και να καταλαβαίνει περισσότερο τον κόσμο της Ισπανικής κοινωνίας, με τις δυναμικές της και την εξέλιξή της.

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο.

Τμήματα Οκτωβρίου

Τμήματα Φεβρουαρίου

Θερινά Τμήματα

Το συγκεκριμένο θερινό τμήμα ολοκληρώνεται πριν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου για το Intermedio (Basico), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2) , ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Share