Επίπεδο 1 – Αρχαρίων – Inicial (Επίπεδο Α1-Α2-Β1)

Εκτύπωση

Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται  και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής. Η μελέτη γίνεται πάνω σε απλά και κατανοητά κείμενα, ακουστικά θέματα, ασκήσεις κατανόησης. Με την βοήθεια των καθηγητών ο σπουδαστής είναι  σε θέση,  πολύ σύντομα να εκφράζεται στα Ισπανικά σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας  (στο εστιατόριο, στον σιδηροδρομικό σταθμό, στο ξενοδοχείο).

Έχει ήδη τις βάσεις για να προσεγγίσει τον Ισπανικό τρόπο ζωής και σκέψης.
Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση χρησιμοποιώντας σωστά τις γραμματικές του γνώσεις , που αυξάνονται όλο και περισσότερο , και ένα λεξιλόγιο που γίνεται όλο και πιο πλούσιο. Τα κείμενα  είναι πιο σύνθετα, έχει ασκήσεις κατανόησης, εκθέσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας.

Τα ακουστικά  θέματα είναι προσαρμοσμένα, άλλα παρμένα από την καθημερινότητα (διακοπές, περιπέτειες, τρόπος διατροφής, υγεία κ.α.).

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο.

Τμήματα Οκτωβρίου.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Θερινά Τμήματα

Share