ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Κάθε τμήμα δεν μπορεί να έχει περισσότερους από 10 σπουδαστές, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον ομαδικής εργασίας όπου ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί την γλωσσική εξέλιξη του κάθε μαθητή.

Όλες οι τάξεις είναι εφοδιασμένες με οπτικοακουστικά βοηθήματα.

Κατά την εγγραφή οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν, το ωράριο που τους εξυπηρετεί καλύτερα (στα όρια του εφικτού).

1 Επίπεδο 1 – Αρχαρίων – Inicial (Επίπεδο Α1-Α2-Β1)
2 Επίπεδο 2 – Β2
3 Επίπεδο 3 – C2 (Superior)
4 Υπερεντατικά τμήματα
5 Ειδικά τμήματα
6 Πτυχία Ισπανικών και εξετάσεις
7 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας