Γενικές Πληροφορίες

Εκτύπωση PDF

Το Galileo Galilei προσφέρει στους ενδιαφερομένους πτυχιούχους των Ελληνικών Πανεπιστημίων διάφορα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών II επιπέδου αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.