Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Εκτύπωση PDF

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. 

Για την Γαλλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας».

2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας».

3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας».

4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας».

5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας».

6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας» (από Νοέμβριο 2013).

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε έτους.

Άν εχετε απορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Από (email)
Θέμα
Όνομα
Πόλη/Περιοχή
Τηλέφωνο
Ερώτηση
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδίαjvaohryh
 Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
 Αποστολή αντιγράφου στο email σας