Ταυτότητα

Εκτύπωση PDF

 

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Γλωσσών GALILEO GALILEI (Ιταλικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά) ξεκίνησε το 1986 και χάρη στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους που ακολουθεί βρέθηκε γρήγορα στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες των μαθητών μας, επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό.

Στο GALILEO GALILEI αντιμετωπίζουμε την γλώσσα σαν τη βάση κάθε κουλτούρας και σαν μια ζωντανή επικοινωνία.