Καθηγητές

Εκτύπωση PDF

kathigites

Οι καθηγητές του Ινστιτούτου,  ιταλικής, ισπανικής, αγγλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας έχουν ως μητρική γλώσσα τα ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και έχουν πανεπιστημιακή κατάρτιση, μεγάλη επαγγελματική συνείδηση και μακρόχρονη εμπειρία στην διδασκαλία. Επίσης είναι και καταρτισμένοι εξεταστές των ξενόγλωσσων πτυχίων , γνωρίζοντας άριστα την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας για την απόκτηση τους αλλά και την σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για τους μαθητές που χάρη σ’αυτούς αναπτύσουν το ενδιαφέρον για την εκμάθηση και την χρήση της γλώσσας, όπως επίσης και τα πολιτιστικά τους ενδιαφέροντα.