Διδακτική μέθοδος

Εκτύπωση PDF

didaktiki

Η διδακτική μέθοδος Galileo Galilei βασίζεται σε μια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία (και τις καταστάσεις )και χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας της ιταλικής, ισπανικής, αγγλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας

Η μέθοδος Galileo Galilei στοχεύει στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών ικανοτήτων με τη βοήθεια διδακτικού υλικού αποτελούμενου από κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό και πολυμέσα που συμπληρώνονται από μια συνεχή και αναγκαία πρακτική εξάσκηση της γλώσσας (προφορικά).

Η μεθοδολογία του Ινστιτούτου Galileo Galilei βασίζεται στην διαρκή επαφή με τον καθηγητή κατά την διάρκεια των μαθημάτων αλλά και συνεχή ενημέρωση του σπουδαστή με διδακτικό υλικό και μετά το πέρας των διδακτικών ωρών.

Σκοπός μας είναι η εκμάθηση της κάθε γλώσσας, όχι μόνο για την απόκτηση των πτυχίων αλλά και για την πραγματική γνώση της ιταλικής, ισπανικής, αγγλικής, γερμανικής και ρωσικής γλώσσας, με σωστή δομή λόγου και σωστή προφορά, η οποία διδάσκεται από καθηγητές ανωτάτης εκπαίδευσης και Native Speakers (Μητρικής Γλώσσας).

Στόχος μας είναι ο/η σπουδαστής/τρια να γνωρίσει και την κουλτούρα, τον πολιτισμό τα ήθη και τα έθιμα κάθε χώρας ξεχωριστά.

Η εκμάθηση της γλώσσας στο Ινστιτούτο μας, με την μέθοδο Galileo Galilei, είναι μια ευχάριστη εμπειρία.