Υπερεντατικά τμήματα Proficiency

Εκτύπωση

 Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Καλοκαίρι.

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Proficiency σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου, επιπέδου Γ2. Είναι ταχύρυθμο τμήμα και ουσιαστικά εντός 8 μηνών ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Share