Τμήματα

Εκτύπωση PDF

Τμήματα Lower

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Καλοκαίρι.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Lower σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη ανάλογα με το επίπεδο του/της σπουδαστή/τριας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου ή Δεκεμβρίου ,επιπέδου Β2.

 Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάιος (4 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Μαϊου για το Lower, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Τμηματα Ιουνίου

 Διάρκεια: Ιούνιος- Δεκέμβριος (6 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου για το Lower, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Τμήματα Advanced  

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Καλοκαίρι.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μάρτιος (6 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Advanced σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη ανάλογα με το επίπεδο του/της σπουδαστή/τριας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαρτίου , επιπέδου Γ1.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Ιουνίου για το advanced, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Τμηματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος- Ιανουάριος (7 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Ιανουαρίου για το advanced, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Εντατικά Τμήματα Proficiency

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Καλοκαίρι.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μάιος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Proficiency σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη ανάλογα με το επίπεδο του/της σπουδαστή/τριας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου ή Νοεμβρίου, επιπέδου Γ2.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Ιουνίου για το advanced, ώστε ο σπουδαστής να έχει την ευκαιρία της εξέτασης επιπέδου advanced ( προαιρετικά ) και στη συνέχεια να συνεχίσει τις σπουδές του για την απόκτηση του proficiency τον Νοέμβριο.

Τμηματα Ιουνίου

 Διάρκεια: Ιούνιος- Νοέμβριος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου για το proficiency, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Υπερεντατικά τμήματα Proficiency

Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Καλοκαίρι.

Τμήματα Οκτωβρίου

Διάρκεια: Οκτώβριος - Μάιος (8 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Proficiency σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου, επιπέδου Γ2. Είναι ταχύρυθμο τμήμα και ουσιαστικά εντός 8 μηνών ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Τμήματα Φεβρουαρίου

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Ιούνιος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Ιουνίου  για το proficiency, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

Τμηματα Ιουνίου

Διάρκεια: Ιούνιος- Νοέμβριος (5 μήνες)

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Το συγκεκριμένο τμήμα ολοκληρώνεται πρίν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου για το proficiency, ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

 

 

Άν εχετε απορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Από (email)
Θέμα
Όνομα
Πόλη/Περιοχή
Τηλέφωνο
Ερώτηση
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδίαtzymiido
 Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
 Αποστολή αντιγράφου στο email σας