Εντατικά Τμήματα Proficiency

Εκτύπωση

 Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Καλοκαίρι.

Διάρκεια: 5-8 μήνες 

Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 4-5 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)

Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το πτυχίο του Proficiency σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη ανάλογα με το επίπεδο του/της σπουδαστή/τριας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου ή Νοεμβρίου, επιπέδου Γ2.

Share