ΑΓΓΛΙΚΑ

1 Τμήματα
2 Τμήματα Advanced
3 Εντατικά Τμήματα Proficiency
4 Υπερεντατικά τμήματα Proficiency
5 Lower Επίπεδο Β2
6 Advanced Επίπεδο Γ1
7 Proficiency Επίπεδο Γ2
8 Edexcel / PTE General
9 TOEIC
10 TOEFL
11 IELTS
12 GRE
13 GMAT
14 CITY & GUILDS
15 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
16 MSU CELC / CELP
17 ESB
18 TIE